Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Odborné stanoviská

Argumenty do diskusie o potratovej tabletke PDF
Výber štúdií o neinformovanosti žien a o negatívach potratu PDF
Psychologické riziká a traumatické dopady umelého potratu PDF
Prehľad zavedenia umelých potratov vo svete PDF
Klamstvá slovenských štátnych inštitúcií o potratových tabletkách PDF
Právne fakty o potratových tabletkách PDF
Dôvody pre zrušenie registrácií potratových tabletiek PDF
Prehľad hormonálnych antikoncepcií registrovaných v SR a informácií o mechanizmu účinku, ktorý zabíja embryo PDF
Výhrady CBR k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv PDF
Štúdie potvrdzujúce zvýšenie rizika chorôb po umelom potrate PDF
Brožúra: Milovať ich oboch - Ako kázať o potrate