Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Stop genocíde na námestiach miest!

12. ročník

transparentpixel
Image

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Fotomateriály

Cieľom zdokumentovania umelého potratu na fotografiách alebo videu je snaha o odhalenie skutočnej reality, ktorá je skrývaná. Ide o to odkrútiť klamstvo, že obeťou potratu nie je človek, ale len akýsi zhluk buniek. Pritom už 21. deň po počatí človeku bije srdce. Ešte v prvom trimestri, kedy je potrat na žiadosť legálny bez udania dôvodu, sa malému človeku formujú dokonca prsty na končatinách, tvár, mozog. Ako aj v prípadoch holokaustu, obetí vojnových konfliktov, genocíd a iného násilia zámerom je vzbudiť súcit s obeťami násilia umelých potratov. Potrat je neľudský a nie ľudské právo!

 

PRENATÁLNY VÝVOJ DIEŤAŤA

 

FOTOGRAFIE POTRATENÉHO ČLOVEKA

 

DÔVERYHODNOSŤ FOTOMATERIÁLOV

 

Všetky obrázky potratov pochádzajú z archívu CBR v Kalifornii, čo je najväčší existujúci archív potratových obrázkov. Všetky videá a fotografie sú získané zo skutočných a fungujúcich potratových kliník, zazmluvnených so zárukou anonymity.

Pochopiteľne podmienkou získania týchto materiálov je zákaz zverejňovania týchto informácií. Ak musíme prezradiť tieto informácie žalobcovi v súdnom pojednávaní, robíme tak v súdnej sieni bez nahrávania, takže informácie sa nedostanú na verejnosť. Je pochopiteľné prečo. Keďže odmietame občiansku neposlušnosť z taktických dôvodov (a násilie z morálnych dôvodov), používame iba legálne prostriedky k získaniu týchto materiálov.

Obrázky sú pravdivé a originálne, nie sú retušované ani digitálne manipulované. Objekty ako mince či ceruzky sú umiestnené na niektorých fotografiách pre porovnanie veľkosti a sú súčasťou originálnej fotky. Je bežnou taktikou zástancov potratov tvrdiť, že potratové fotky sú sfalšované. Takú istú taktiku používajú tí, ktorí popierajú holokaust. O fotografickej evidencii je ťažké hádať sa, preto tí, ktorí si myslia, že potrat je dobrá vec, sa usilujú zdiskreditovať evidenciu.

Americký lekár a advokát Anthony P. Levatino, M.D., J.D. podáva jedno zo svedectiev: Ja dolepodpísaný, ktorý som vykonával umelé potraty na začiatku mojej kariéry, osobne som vyhodnotil fotografie zobrazujúce potratené ľudské plody a embryá používané Centrom pre bioetickú reformu v ich vzdelávacích projektoch. Podľa môjho profesionálneho názoru tieto fotky zobrazujú potratené ľudské plody a embryá, a plody presne vystihujú vek podľa týždňov od ich fertilizácie. Rovnako vek plodov a embryí potvrdzujú aj iné zdroje zamerané na prenatálne vzdelávanie:

 


Prečo by ktokoľvek falšoval tieto obrázky? Ak by tieto fotky boli falošné, ak by umelý potrat neničil život malých ľudí, kto by obetoval toľko času a peňazí oponovať potratu? To nedáva zmysel. Advokáti práva na interrupciu majú čoraz väčší zisk z potratov, ak tie budú naďalej pokračovať. Je transparentné, prečo argumentujú tým, že ide o manipuláciu fotografií. Pro-life hnutie nezarába žiadne peniaze, ale ich utráca. Prečo by to robilo? Pro-life hnutie existuje, pretože tieto obrázky sú realitou a pretože potrat zabíja ľudí.