Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Za Anku vs Me too

Aj ja som bola pri hrobe blahoslavenej Anny Kolesárovej. Jej meno sa konečne stalo široko známe aj medzi neveriacimi. Nechápu, prečo si radšej zvolila smrť ako zneuctenie. Z článkov, v ktorých sa niektorí katolíci snažili vysvetliť jej konanie, mi však príde, že ani oni sami nerozumejú podstate jej mučeníctva. Tvrdia totiž, že ona by nemala hriech, ak by poslúchla pod hrozbou namierenej hlavne a vyzliekla sa. Takže nehriech alebo smrť? A ona si vybrala radšej smrť?

 

Vždy som chápala, že mučeníctvo je odmena za vernosť Bohu v malom. Až jedného dňa sa osoba ocitne v situácii, keď má svedomie na výber hriech alebo smrť. Vtedy si zachovať vernosť dobre sformovanému svedomiu a odmietnuť hriech či spoluprácu na ňom je mučeníctvo. Nie každá znásilnená žena sa dostane do takej situácie. Sú mnohé, ktoré odmietli kolaborovať, bránili sa, snažili sa utiecť a i napriek tomu boli premožené a zároveň nezabité. Sú žijúcimi mučeníčkami. Ak by pod nátlakom kolaborovali, stále majú hriech, hoci menšiu zodpovednosť.

 

Hriech jevoľba nesprávneho, často práve zo strachu, veľakrát, že v tom vidím pre seba nejakú výhodu, niečo dobré a pod. Hrdinstvom je prekonať strach aj za cenu obety života. O čo viac je táto čnosť odhodlanosti brániť hodnotu dôstojnosti ľudskej sexuality aktuálna dnes, keď prehrmela kampaň “ME TOO”. Ani nie zo strachu o život, ale zo strachu o stratu kariérnej príležitosti, desiatky celebriť sa priznali ku kolaborácii na znásilnení. Tí istí “me too” podporcovia teraz kopú do Anny Kolesárovej. Taká čiernobiela odvaha im nevonia.

 

Kým majú obrovskú dávku pochopenia pre skazené celebrity, jednoduchej dievčine nechcú rozumieť. Lebo je výkričníkom pre všetkych tých, ktorí sa z panenstva vysmievajú, alebo sa ľahko fyzicky zapredajú pre nejaké výhody – kariéry, popularity atď. Táto zvrátená mentalita zachádza až do absurdít. Dnes sa na Západe za znásilnenie považuje aj to, keď žena dovolila celú predohru a v istom momente svoj súhlas odoprela. Toto je výsledok „kultúry“ voľného sexu a spochybňovania manželskeho sľubu . V Škandinávii sa najnovšie žiada pre každý sexuálny akt mať písomný súhlas, dokonca aj v manželstve!

 

Obrana dôstojnosti ľudskej sexuality však nie je výhradne katolíckou záležitosťou. Dokonca sekulárna legislatíva hodnotí dôstojnosť ľudskej sexuality tak vysoko, že žena môže použiť na jej obranu dokonca aj strelnú zbraň. Primeraná obrana spočíva v tom, že násilnik môže ženu aj holými rukami zabiť. Zbraň ju v podstate zrovnoprávňuje. Našťastie, kým zákony garantujú právo na sebaobranu, žiadna žena nie je odkázaná trpieť či dokonca zomrieť z vôle sexuálneho predátora.