Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Hromadná pripomienka na ochranu života sebaobranou

Právo na život je úzko späté aj s právom na sebaobranu a teda zachovanie života. V prípade ohrozenia života trestnou činnosťou je dôležité, aby bezúhonní občania mali legálnu možnosť držať a nosiť zbraň na ochranu svojej osoby, blízkych, či iných nevinných osôb a súkromného majetku. Momentálne je v pripomienkovom konaní novela zákona o strelných zbraniach a strelive [KM-OBL-230/2018], ktorou chce Ministerstvo vnútra SR sťažiť prístup k legálnej držbe zbraní a teda aj legálnej sebaobrane. Vraj preto, že to vyžaduje európska smernica, ktorú ČR pred rokom napadla na Súdnom dvore EÚ. CBR pripravilo hromadnú pripomienku, v ktorej navrhuje posilnenie práv bezúhonných občanov na držbu zbrane a sebaobranu so zreteľom na historický fakt, že genocídam a krvavým diktatúram predchádzalo zamedzenie práva vlastniť zbraň.

 

Podporte, prosím, túto pripomienku do 13.00h dňa 19.12. 2018 (streda), kedy budú podpisy odovzdané ministerstvu.

Text pripomienky spolu s formulárom na pridanie svojho podpisu nájdete tu:

https://info.cbreurope.sk/civicrm/petition/sign?sid=6&reset=1

Znenie návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive nájdete tu.